Begravelse fra 12.545 kr.

Udgangspunktet for denne pris er at de pårørende ønsker at håndterer forløbet selv. Dødsfaldet er sket på Regionshospital Viborg og højtideligheden er inden for en køre radius af 10 km.

Alle priser er angivet med udgangspunkt i at det er en hverdag.

Varer og ydelser

DKK. inkl. moms

Beskrivelse
Dansk produceret klassisk hvid kiste, m/reb-greb. Inkl. Polstring. 6390 Spånplade-kiste malet med silke-maling. Uden kors på låget. Inkl. pude. Excl. dyne. Ønsker man ikke at anvende eget sengesæt, tilbyder vi dette fra 495 kr. Det samme er gældende for skjorte – pris fra 140 kr.
Ilægning i kiste inkl. påklædning og istandsættelse 1875 Vi sørger for at der altid er 2 personer til at lægge i kiste og gøre i stand. Familien er selvfølgelig meget velkomne til at hjælpe og deltage.
Rustvognskørsel 0-10 km. Over 10 km + km. takst 1190 Vi sørger for at afdøde værdigt og sikkert kommer fra Sygehuset til kirken eller kapellet.
Kistepynt i årstidens farver fra 600 En lille kistepynt i årstidens farver. Dette er blot fra-prisen. Vi samarbejder med alle lokale blomsterhandlere.
Personlig vejledning – honorar 2490
Ønskes det at bedemanden varetager dette er prisen 4490 kr. Dvs. En difference på + 2000 kr. (+16 timers arbejde)Dette inkl. at bedemanden kan køre kistepynten retur til gravstedet.)
Bedemanden varetager de nødvendige anmeldelser til myndighederne (informeres telefoniske til pårørende). Derudover, ved denne løsning, varetager man som pårørende selv hele forløbet. På vores hjemmeside kan man se hvad man skal huske, som bl.a. er:- Udfyldelse og indsendelse af diverse papirer til offentlige instanser, fagforeninger, forsikringer, pensionskasse mv.- Kontakt til præst og kirkekontor for at fastlægge tid og sted for begravelsen/ bisættelsen.

– Beslutte/udtage gravsted

– Lave aftale ang. gravsted og bestille gravning

– Koordinerer forløbet med kirkekontor, præst,

kirkegårdskontor/graver, sygehus/plejehjem, blomsterhandler, stenhugger, sted for sammenkomst mm. Herunder bl.a. at:

– Bestille blomster til kirkepyntning

– Bestille kranse og dekorationer

– Bestille salmehæfter

– Evt. bestille solister og musikere

– Stå for modtagelse på kirkegård

– Udforme dødsannonce samt indrykning.

– Evt. Udforme takkeannonce samt indrykning

– Bestille sted for mindesammenkomst og aftale indhold

– Afmelde abonnementer, kontingenter, opsige lejemål o.l.

– Evt. Kontakt til hjælpemiddel-centralen, hjemmeservice mv.

Bedemandens samlet pris 12.545 Derudover kan der være udgifter til blomster, dødsannonce, gravsten, køb – anlæg og vedligeholdelse af gravsted (kirkegårdsydelser), mindesammenkomst. Udgifter til boets afslutning (skifteret/advokat). Venligst bemærk: Kirkegårdenes priser er meget forskellige. På de enkelte kirkegårdes hjemmesider vil man oftest kunne se prisen. Prisen på disse poster er meget forskellige, da det afhænger af hvilke ønsker der er.
Andre omkostninger
1 stk. Plænesten 4000 Plænesten i nordisk granit grå Bohus, 60 x 40 cm inkl. 30 bogstaver. En større/anden sten kan tilkøbes.
Kirkegård Aftales direkte Vedr. udtagning af gravsted og koordinering med kirkegården
Administrations honorar 895 Hvis udlæg overstiger 10.000 kr.
Tillæg
Borgerlig handling Intet da man selv varetager dette. Er afdøde ikke medlem af den Danske Folkekirke skal man huske der er flere ting i planlægning og koordinering af højtideligheden, som man skal tage højde for, ting som præsten ved en kirkelig handling varetager. Man skal derudover huske på at der kan komme udgift til leje af kapel. Hvis bedemanden skal varetage dette aftales forløb og pris ud fra den konkret situation/ønsker.