Begravelse fra 16.145 kr.

Udgangspunktet for denne pris er at de pårørende ønsker at bedemanden håndterer hele forløbet. Dødsfaldet er sket på Regionshospital Viborg og højtideligheden er inden for en køre radius af 10 km.

Alle priser er angivet med udgangspunkt i at det er en hverdag.

Varer og ydelser

DKK. inkl. moms

Beskrivelse
Dansk produceret moderne hvid bolero kiste, m/træ-greb. Inkl. Polstring. 7190 Spånplade-kiste malet med silke-maling. Inkl. pude. Excl. dyne. Ønsker man ikke at anvende eget sengesæt, tilbyder vi dette fra 495 kr. Det samme er gældende for skjorte – pris fra 140 kr.
Ilægning i kiste inkl. påklædning og istandsættelse 1875 Vi sørger for at der altid er 2 personer til at lægge i kiste og gøre i stand. Familien er selvfølgelig meget velkomne til at hjælpe og deltage.
Rustvognskørsel 0-10 km. Over 10 km + km. takst 1190 Vi sørger for at afdøde værdigt og sikkert kommer fra Sygehuset til kirken eller kapellet.
Kistepynt i årstidens farver 1400 Vi sørger for en lille kistepynt i årstidens farver. Det er også muligt at tilkøbe en større kistepynt.
Personlig vejledning – honorar 4490

Bedemanden varetager alle anmeldelser til myndighederne samt alt det praktiske og koordineringsmæssige mht.:
– Kontakt til præst og kirkekontor for at fastlægge tid og sted for begravelsen/ bisættelsen.
– Beslutte/udtage gravsted
– Lave aftale ang. gravsted og bestille gravning
– Koordinerer forløbet med kirkekontor, præst,kirkegårdskontor/graver, sygehus/plejehjem, blomsterhandler, stenhugger, sted for sammenkomst mm.

Herunder bl.a. at:
– Bestille blomster til kirkepyntning
– Bestille kranse og dekorationer
– Bestille salmehæfter
– Evt. bestille solister og musikere
– Stå for modtagelse på kirkegård
– Udforme dødsannonce samt indrykning.
– Evt. Udforme takkeannonce samt indrykning
– Bestille sted for mindesammenkomst og aftale indhold
– Afmelde abonnementer, kontingenter, opsige lejemål o.l.
– Evt. Kontakt til hjælpemiddel-centralen, hjemmeservice mv.

Bedemandens samlet pris 16.145 Derudover kan der være udgifter til blomster, dødsannonce, gravsten, køb – anlæg og vedligeholdelse af gravsted (kirkegårdsydelser), mindesammenkomst. Udgifter til boets afslutning (skifteret/advokat). Venligst bemærk: Kirkegårdenes priser er meget forskellige. På de enkelte kirkegårdes hjemmesider vil man oftest kunne se prisen. Prisen på disse poster er meget forskellige, da det afhænger af hvilke ønsker der er.
Andre omkostninger
1 stk. Plænesten ca. 7000 Gravsten udvælges hos stenhugger.
Kirkegård Aftales direkte Vedr. udtagning af gravsted og koordinering med kirkegården
Administrations honorar 895 Hvis udlæg overstiger 10.000 kr.
Tillæg
Borgerlig handling 2.490 Er afdøde ikke medlem af den Danske Folkekirke er der et tillæg til vores honorar for den borgerlig handling, som går til at dække den ekstra tid vi skal bruge på den planlægning og koordinering af højtideligheden, som præsten ved en kirkelig handling varetager. Vi har udarbejdet et lille inspirationshæfte man er mere end velkommen til at låne og kigge i mht. ideer og muligheder. Man skal derudover huske på at der kan komme udgift til leje af kapel.