Bisættelse fra 18.230 kr.

Udgangspunktet for denne pris er, at de pårørende ønsker at bedemanden håndterer hele forløbet. Dødsfaldet er sket på Regionshospital Viborg og højtideligheden er inden for en køre radius af 10 km.

Alle priser er lavet med udgangspunkt i at det er en hverdag.

Varer og ydelser DKK. inkl. moms Beskrivelse
Dansk produceret Duet kiste i hvid m/træ-greb. Inkl. Polstring. 6190 Spånplade-kiste malet med silke-maling. Inkl. pude. Excl. dyne. Ønsker man ikke at anvende eget sengesæt, tilbyder vi dette fra 495 kr. Det samme er gældende for skjorte – pris fra 140 kr.
Heim Bio urne i cremehvid 995 Biologisk urne af plantefibre
Ilægning i kiste inkl. påklædning og istandsættelse 1875 Vi sørger for at der altid er 2 personer til at lægge i kiste og gøre i stand. Familien er selvfølgelig meget velkomne til at hjælpe og deltage.
Rustvognskørsel 0-10 km. Over 10 km + km. takst 1190 Rustvognskørsel fra sygehus til kirkegårdskapel.
Rustvognskørsel, Viborg – Silkeborg krematorium. 2090 Vi sørger for at afdøde værdigt og sikkert kommer til krematoriet i Silkeborg.
Kistepynt i årstidens farver 1400 Vi sørger for en lille kistepynt i årstidens farver. Det er muligt at tilkøbe en større kistepynt.
Personlig vejledning – honorar 4490

Bedemanden varetager alle anmeldelser til myndighederne samt alt det praktiske som f.eks.:

– Kontakt til præst og kirkekontor for at fastlægge tid og sted for begravelsen/ bisættelsen.
– Beslutte/udtage gravsted
– Lave aftale ang. gravsted og bestille gravning
– Koordinerer forløbet med kirkekontor, præst, kirkegårdskontor/graver, sygehus/plejehjem, blomsterhandler, stenhugger, sted for sammenkomst mm.

Herunder bl.a. at:
– Bestille blomster til kirkepyntning
– Bestille kranse og dekorationer
– Bestille salmehæfter
– Evt. bestille solister og musikere
– Stå for modtagelse på kirkegård
– Udforme dødsannonce samt indrykning.
– Evt. Udforme takkeannonce samt indrykning
– Bestille sted for mindesammenkomst og aftale indhold
– Afmelde abonnementer, kontingenter, opsige lejemål o.l.
– Evt. Kontakt til hjælpemiddel-centralen, hjemmeservice mv.

Bedemandens samlet pris 18.230 Derudover kan der være udgifter til blomster, dødsannonce, gravsten, køb – anlæg og vedligeholdelse af gravsted (kirkegårdsydelser), mindesammenkomst. Udgifter til boets afslutning (skifteret/advokat). Venligst bemærk: Kirkegårdenes priser er meget forskellige. På de enkelte kirkegårdes hjemmesider vil man oftest kunne se prisen. Prisen på disse poster er meget forskellige, da det afhænger af hvilke ønsker der er.
Andre omkostninger
Kremering 2595 Silkeborg Krematoriums pris
Afhentning af urne og levering på kirkegård 695 Familien kan også selv vælge at varetage denne opgave. Note. Det koster 205 kr. at få udleveret urnen fra krematoriet)
Kørsel af blomsterhilsner 840 Kranse og blomster køres forsvarligt fra Sygehuskapel til gravstedet (op til 25 km. + km takst) og lægges på gravstedet/kranseplads. Dette kan man som pårørende også klare selv og derved spare de 840 kr. Hvis højtideligheden afholdes samme beliggenhed som gravstedet er der ingen kørsel af blomsterhilsner.
1 stk. Plænesten 4000 Plænesten i nordisk granit grå Bohus, 60 x 40 cm inkl. 30 bogstaver. Større/anden sten kan tilkøbes f.eks. 1 stk. Urnesten i nordisk granit, grå Bohus 55 x 45 cm inkl. 30 bogstaver til 5000 kr.
Kirkegård Aftales direkte Vedr. udtagning af gravsted og koordinering med kirkegården
Administrations honorar 895 Hvis udlæggene overstiger 10.000,00
Tillæg
Borgerlig handling 2490 Er afdøde ikke medlem af den Danske Folkekirke skal man huske der er flere ting i planlægning og koordinering af højtideligheden, som man skal tage højde for, ting som præsten ved en kirkelig handling varetager. Man skal derudover huske på at der kan komme udgift til leje af kapel. Hvis bedemanden skal varetage dette aftales forløb og pris ud fra den konkret situation/ønsker.