Begravelsesopsparing

Hos Hasselriis Begravelse tilbyder vi, gennem Brancheforeningen Danske Bedemænd, Elysium Begravelsesopsparing.

Elysium Begravelsesopsparing er en opsparingsforening for alle over 18 år, som ønsker at sikre, at der er økonomiske midler til rådighed til egen begravelse/bisættelse.

Sådan får man en begravelsesopsparing:
Man skal udfylde en blanket og aflevere den hos en bedemandsforretning, der som Hassleriis Begravelse, er tilsluttet Elysium Begravelsesopsparing og som er medlem af Brancheforeningen Danske Bedemænd. Tilmeldingsblanketten kan fås hos os i butikken eller udfyldes direkte her på siden. Når den er udfyldt, kan den udskrives og afleveres til bedemanden. Benyt linket nedenfor:

Udfyld blanketten elektronisk og udskriv den >>

Hvor meget skal man indbetale?
Medlemskabet er dog først registreret, når 1. indskud har fundet sted. Dette skal være på minimum 500 kr. Efterfølgende indskud skal være på min. 300 kr. I alt kan der højst indskydes 35.000 kr. Efter 1. indskud tilsendes medlemsbevis.

Sådan påvirker indskuddet på din øvrige økonomi:
En opsparing i Elysium sker på en spærret konto og holdes udenfor beregning af personlige tillæg fra kommunen (i henhold til pensionslovgivningen), som f.eks. hjemmehjælp, boligsikring og andre offentlige ydelser/tilskud. Der er dog ikke et skattemæssigt fradrag for indskud. I forbindelse med udbetaling indgår beløbet i dødsboet på linie med andre begravelsestilskud. Elysium er godkendt af Told- og Skattestyrelsen.

Sådan anvendes opsparingen:
I forbindelse med et medlems død udbetales kontoens indestående, mod relevant dokumentation, til den bedemand, der har forestået medlemmets begravelse/bisættelse. Midlerne kan anvendes til alt relevant i forbindelse med begravelsen/bisættelsen, herunder bl.a. også kaffebord/bespisning ved mindehøjtidelighed, gravsten og vedligeholdelse af gravsted. Beløbet kan ikke – hverken helt eller delvist – anvendes og udbetales til andre formål.

Kan man opsige et medlemskab?
Medlemskabet kan ikke opsiges, og indskudte beløb kan ikke tilbagebetales på anden måde end nævnt ovenfor. Ethvert medlem kan dog til enhver tid frit ophøre med yderligere indbetalinger, og bonustilskrivning vil fortsætte uændret.

Hvem informeres om medlemskabet?
Medlemmet modtager medlemsbeviset sammen med en kopi. Man er selv ansvarlig for at aflevere kopien til nærmeste pårørende for at sikre, at de pårørende er bekendt med, at opsparingen eksisterer. Danske Bedemænd´s dokument “Min sidste vilje” kan også indeholde oplysninger til de efterladte, og her er det en god idé at skrive ned, hvordan man ønsker sin egen begravelse/bisættelse skal foregå.

For mere information besøg www.elysium.dk