Dødsfald i Viborg

Hos Hasselriis Begravelse kan vi sørge for at I får afholdt en smuk, mindeværdig og ikke mindst personlig afsked i Viborg, og vi kan hjælper jer igennem den svære proces en begravelse/bisættelse er.

Ved den indledningsvise samtale mellem os og jer som pårørende aftales, i hvilket omfang I ønsker praktisk hjælp og rådgivning.

Det er helt op til jer hvor meget I ønsker at varetage og hvor meget I ønsker vi skal tages os af.
Samtalen kan foregå i jeres hjem, på hospitalet, hospice, plejehjemmet eller hos os i Sct. Mogens Gade. I bestemmer hvor det fungerer bedst for jer.

Det er som udgangspunkt os som bedemænd, der udfylder dødsanmeldelsen. Den nærmeste pårørende underskriver en fuldmagt, som bedemanden anvender iht. begravelsesmyndigheden. Begravelsesmyndigheden er kordegnen eller præsten i afdødes sogn.

Vi arbejder ud fra Viborg, men kører gerne ud til de omkringliggende små byer. Vi kan hjælpe med;

Udfyldelse af papirer, forsendelse eller kørsel til myndighederne med papirerne, fastlæggelse af en højtidelighed med eller uden præst. Familien taler selv med præsten om afdøde vedrørende selve højtideligheden. Afhentning, iklædning af afdøde og eventuelt udsyngning/mindestund ved kisteilægning, rustvognskørsel til og fra kirke/kapel samt transport af urne til kirkegård. Kørsel med blomster fra kirke til kirkegård mm.

Derudover kan vi hjælpe med bestilling af kistepynt, kranse og båredekorationer, dødsannoncer, stenhugger, musik, mindesammenkomst, urnenedsættelse etc.

Ansøgning om begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark, Sygesikringen Danmark samt evt. private begravelseskasser. Vi undersøger om medlemskab/berettigelse til hjælp herfra.

Hos Hasselriis Begravelse, bedemanden i Viborg midtby, udarbejder vi altid et prisoverslag over udgifterne ved begravelsen eller bisættelsen. Det er dog meget vigtigt, at I er klar over, at det ikke er muligt på forhånd at give en fuldstændig pris på begravelsen eller bisættelsen, idet der udover bedemandens honorar og udgifter kan komme en regning fra kirkegården, fra stenhugger og fra mindesammenkomsten. Men vi hjælper jer til at komme så tæt på en samlet pris som muligt, så I ikke får nogle ubehagelige overrasker når regningen kommer. Hos Hasselriis Begravelse er det vigtigt at vi kan tale åbent om alle aspekter, herunder priser og forventninger.

Hos Hasselriis Begravelse tilbyder vi full-service, hvilket betyder at vi som Viborg’s bedemænd kan varetage hele processen, således I kun skal tænkte på at få taget den afsked der netop er vigtig for jer. Men det betyder også, at vi kan varetage alle udlæg, således at I kun får en samlet regning I skal forholde jer til. Fuldt udspecificeret selvfølgelig.