Udenom kirken

I tilfælde af afdøde ikke var medlem af folkekirken, kan man som udgangspunktet ikke anvende hverken kirken eller præsten.

Derfor skal man selv søge ritualer og/eller finde en alternativ måde at sige farvel på.

Selvom der ikke afholdes en ceremoni for afdøde fra kirken, så er der plads til alle på kirkegården. Den afdøde kan altså godt få sin urne eller kiste i jorden på den lokale kirkegård.

Man kan afholde en ceremoni i f.eks. et kapel. Men man kan man holde en ceremoni hjemme hos den afdøde eller i en park, forsamlingshus, skov, på stranden el.l.. Det er kun praktiske begrænsninger og ens fantasi der sætter grænserne. Man kan endda helt lade være med at holde en højtidelighed. Det er HELT op til den enkeltes ønsker.

Men hos Hasselriis Begravelse hjælper vi meget gerne med at arrangere, hvad vi kalder en borgerlig ceremoni.

Vi har en bred og solid erfaring med planlægningen af sådanne.
Der kan afholdes taler, synes sange og vist billeder fra den afdøde’s liv. Det er også muligt at have en åben kiste, så man kan se den afdøde, og have en solist eller et orkester til at spille. Det kan arrangeres efter afdødes og familiens ønsker som en hyldest til det levet liv.

Hvis man ikke ønsker kisten eller urnen nedsat på en kirkegård, er det muligt at ens aske spredes over havet. Dette kræver dog at man i tide, udfylder den blanket, der er linket til nedenfor. Det er nemlig afgørende, at den afdøde selv har ønsket at blive spredt over havet, før de efterladte har juridisk lov til at sprede asken.

Hvis den afdøde ikke selv nåede at nedskrive ønsket om at blive spredt over havet, skal de pårørende underskrive en tro og love erklæring på, at den afdøde har givet udtryk for, at han eller hun ønskede at få spredt sin aske.

Hent formular til askespredning her.