Praktisk information

Dette afsnit beskriver, hvad der sker efter et dødsfald, hvad enten det er sket på hospitalet eller i hjemmet.

Når et dødsfald indtræffer, er det i første omgang lægen der har ansvaret for at tage sig af den afdøde. Når denne har udført sine opgaver, er det de pårørende, der er ansvarlige for at planlægge begravelsen, og at sikre, at den afdøde transporteres til kirkegården. Dette sker oftest i samarbejde med en bedemand.

Tiden umiddelbart efter en person, der stod dig nær er død, er forvirrende og måske chokerende. I denne situation er det ikke altid let at tænke rationelt og få en forståelse af de praktiske ting, der skal forvaltes. Det kan være nyttigt at forsøge at acceptere, at du kan arbejde ikke som sædvanlig i denne situation.

Hvis I er en sammenbragt familie, har vi erfaret at, det kan være nyttigt i fællesskab at forsøge at planlægge de kommende dage og uger.

Det kan også være en hjælp at skrive lister over hvad der skal gøres. Støtten til dette er på siden huskeliste. For at få svar på andre spørgsmål, der dukker op, er I altid velkommen til at kontakte os… Vi træffes døgnet rundt.

At se den afdøde

Hvis døden er indtruffet på et hospital, hospice, plejehjem el.l. sørger de ansatte for den afdøde, som derefter som oftest får lov til at forblive i et stykke tid på sit værelse, så familien har tid at komme forbi til et sidste besøg. Det kan være svært, måske især for dem, der ikke var med i forbindelse med dødsfaldet, men kommer senere. Men det er stadig noget, vi normalt anbefaler. Grunden til dette er, at det at se den afdøde gør det generelt lettere at bekræfte, hvad der sket, hvilket kan være en vigtig del af den sørgende proces.

I mellemtiden er der intet, der er rigtigt eller forkert, så hvis du er i tvivl, er det vigtigt, at du tager dig tid til at føle efter, så du tager den beslutning, som føles bedst for dig.

Hvis der er børn og unge blandt de nærmeste pårørende er vores erfaring ligeledes at de, hvis muligt, bør besøge den afdøde, af de samme grunde som voksne. Men beslutningen skal naturligvis tages sammen med børnene, og som voksen kan det være nyttigt at tænke det igennem, hvordan man bedst støtter børn i denne situation.

Personlige ejendele

Hvis døden indtræffer på et hospital, er de her ansvarlige for smykker, tøj og andre ejendele forvaltes med omhu.

I nogle tilfælde kan organdonation være et spørgsmål, som du som et familiemedlem bliver involveret i. Nogle gange har den afdøde efterladt information om dette spørgsmål, enten ved at fortælle det til de pårørende eller ved et donations-kort. Hvis afdøde klart har givet udtryk for sin vilje, er det den der gælder.

En person der ikke har taget stilling forventes iht. loven at være positiv iht. donation, men de pårørende skal informeres og har også ret til at modsætte sig donation.

Umiddelbart efter et dødsfald vil venner og bekendte som regel vise deres medfølelse. Det kan være via blomster, opkald, besøg, eller tilbud om hjælp. I forbindelse med arrangeringen af begravelsen kan vi som bedemænd være jer behjælpelige med at få lavet takkeannoncer og/eller takkekort.

Hjælp til sorg

Det er en smertefuld oplevelse at miste et familiemedlem eller en ven. Og det er ikke altid muligt at forudsige ens reaktion eller kræve af sig selv, at du skal håndtere situationen på en logisk måde.

Kan du få støtte fra familie og venner er det naturligvis dejligt, men tøv ikke med at søge hjælp på andre måder. Der er mange støtteorganisationer arbejder med sorg og det at miste og det er også meget skrevet, at kan yde støtte gennem sorg.