ISO 9001 certificering

Hvad betyder certificeret bedemand?

Brancheforeningen Danske Bedemænd har indgået en aftale om ISO9001-certificering med DS Certificering. En certificering, som de målrettet har udviklet for at sikre kvaliteten og trygheden, når man henvender sig til en bedemand, der som os er medlem af Danske Bedemænd.

Hvad er ISO9001?
Certificeringen bygger på den såkaldte ISO9001-model, som er en international anerkendt certificering, der stiller høje kvalitetskrav til os som certificerede.

Udover selve ISO9001-certificeringen indgår der også krav om opfyldelse af en europæisk standard, der gælder for bedemandsforretninger i Europa, ligesom Danske Bedemænds etiske retningslinjer også er omfattet.

Alt i alt en stor og gedigen sikkerhed for dig som forbruger for, at de ydelser, som du aftaler med os, også lever op til de kvalitetskrav, som stilles.

Kvalitetskontrol
Et væsentligt led i vores certificering er en løbende kvalitetskontrol blandt de familier og pårørende, som har benyttet os.

Kvalitetskontrollen er afgørende for, at vi fortsat kan være certificeret og leve op til de krav og forventninger, man har til os som bedemænd. Det er derfor af stor betydning, at de udleverede spørgeskemaer returneres til os umiddelbart efter begravelsen.

Spørgeskemaerne bør altid kunne give et retvisende billede af den service, du som kunde har fået hos os. Gennem din tilbagemelding er du med til at sikre, at andre pårørende også i fremtiden vil kunne få den betjening og vejledning, man som pårørende forventer at modtage.

Hvad betyder det for dig?
Vores absolutte formål med certificeringen er at skabe de bedste rammer for dig. At du kan føle og mærke, at du trygt kan overlade de forskellige opgaver til os, så du har ro til det øvrige på et tidspunkt, hvor mange praktiske ting skal håndteres.

Benytter du os, som er certificeret, så betyder det

• at vi er uddannede bedemænd.
• at vi leverer høj kvalitet i betjening og vejledning.
• at vi løbende kvalitetskontrolleres.
• at vi følger branchens etiske regelsæt 100%.
• at vi leverer faglig korrekt vejledning.
• at vi også udfører de ydelser, som aftales.
• at vi overholder den aftalte prisramme.