Om begravelse

Ved en begravelse bliver afdøde lagt i en kiste og begravet på kirkegården.

Selve fremgangsmåden for en begravelse er ofte, at højtideligheden begynder med et præludium og en indgangssalme.

Præsten beder herefter en bøn og læser en tekst fra biblen, hvorefter deltagerne synger en salme.

Efter salmen holder præsten en tale for afdøde. Talen bliver som oftest aftalt i samråd med de pårørende, så den bliver så personlig som muligt.

Efter endnu en salme bæres kisten ud af kirken af pårørende (hvilket aftales inden højtideligheden går gang) og ud til gravstedet, hvor deltagernes samles omkring graven.

Kisten bliver sænket i jorden, hvorefter præsten beder en bøn. Derefter kaster præsten 3 skovlfulde jord på kisten til ordene “Af jord er du kommet, til jord skal du blive, og af jord skal du igen opstå.”

Ritualet ved graven afsluttes ofte med en salme, sang eller et musikalsk indslag.

Begravelser kan være kortere eller længere efter ønsker om salmer, læsninger fra biblen og evt. personlige indslag.