Forbrugerklager

Jf. den nye forbrugerklagelov, der trådte i kraft pr. 1. oktober 2015, skal vi oplyse hvortil du som forbruger kan indgive klage, hvis der opstår en tvist.

Forbrugerklager der ønskes behandlet i Forbrugerklagenævnet skal sendes til:

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 4171 5000
E-mail: kfst@kfst.dk
www.kfst.dk