hasselsriis

Vi har ofte oplevet at det har været en positiv oplevelse for de pårørende at højtideligheden er blevet foreviget i billeder. Derfor har vi hos Hasselriis Begravelse indgået et samarbejde med en lokal og dygtig fotograf, som vi kan stå inde for (bl.a. pga. hans indlevelse og respekt for den svære situation det er at sige farvel til ens kære) og har på den måde gjort det muligt for de pårørende at bestille Fotograf Flemming Jeppesen til at fotografere begravelsen eller bisættelsen, hvis det er ens vurdering at man ikke selv har overskuddet til at gøre dette på dagen.

Forløbet og økonomien herved er:
– Fotografering af kiste og blomster inden bisættelse/begravelse
– Fotografering når kiste bæres ud til rustbil og/eller når kisten sænkes i jorden.
Resultatet er cirka 20 billeder, som sendes på CD til bestilleren eller downloades fra et link.

Prisen for de ca. 3 timer fotografering inkl. kørsel og moms er 3.590 kr
Har I selv en fotograf I gerne vil benytte koordinerer vi også meget gerne dette.