Huskeliste

Vi har her sammensat en huskeliste, over ting som man som pårørende efter et dødsfald ikke umiddelbart har tænkt på, der skal varetages.

I forbindelse med selve begravelsen eller bisættelsen

Hos Hasselriis Begravelse hjælper vi gerne med planlægning af nedenstående og sammenfatter ligeledes tidspunkter og aftaler i en aftalebekræftelse til dig, så du har det fornødne overblik. Det kan dog være godt, at være særligt opmærksom på følgende:

– Tidspunkt for afhentning af afdøde i hjemmet og udsyngning
– Evt. tøj som afdøde ønskes iklædt
– Tidspunkt for ceremoni/højtidelighed i kapel/kirke
– Evt. samtale med præst
– Dødsanmeldelse, hvis I som pårørende har valgt selv at stå for denne
– Evt. valg af gravsted på kirkegård
– Evt. aftale om gravsten med stenhugger, men vi hjælper også meget gerne med kontakt
– Blomster til ceremoni/højtidelighed, såfremt I som pårørende har valgt selv at stå for disse
– Aftale om evt. mindehøjtidelighed
– Evt. dødsannonce, der ikke er bestilt via os
– Evt. takkeannonce, der ikke er bestilt via os
– Afhentning af urne ved krematorium når denne er klar, hvis det er aftalt at I selv gør dette. Ellers vil vi eller krematoriet give besked, når urnen er klar.
– Deltagelse ved urne-nedsættelse på kirkegård eller askespredning over havet, hvis deltagelse er ønsket/mulig.

Skifteretten
Via dødsanmeldelsen får Skifteretten besked om dødsfaldet. Skifteretten vil så gå i gang med at behandle boet og vil i den forbindelse kontakte den pårørende, der er påført som anmelder på dødsanmeldelsen. I vil således som udgangspunkt ikke skulle foretage jer noget aktivt i denne forbindelse før end I bliver kontaktet – det sker normalt pr. e-mail.

Begravelseshjælp
Som pårørende kan du få begravelseshjælp, hvis det er dig, der sørger for begravelsen, og afdøde har haft ret til dansk sygesikring. Det har ingen betydning for begravelseshjælpen, om afdøde bliver begravet eller bisat. Du kan læse om satser og vilkår for begravelseshjælp her. Der skal søges om begravelseshjælp via Udbetaling Danmark. Ofte vælger pårørende at få os til at hjælpe med det, men I kan også selv sørge for det.

Var afdøde medlem af Sygeforsikring ”danmark” gruppe 1 eller 2, er der ligeledes begravelseshjælp at opnå herfra. Vi hjælper meget gerne med at få denne begravelseshjælp udbetalt.

Enkelte fagforeninger har fortsat ordninger med begravelseshjælp. Afdødes fagforening kan oplyse om dette, hvilket vi ligeledes kan være behjælpelig med at finde ud af.

Pengeinstitut / bank
Afdødes pengeinstitut vil automatisk modtage besked fra Folkeregistret om dødsfaldet. Når det sker vil alle afdødes konti blive spærret – også evt. fælleskonti. Det anbefales derfor, at tage kontakt til pengeinstituttet for at træffe aftale om hvordan du, som evt. efterlevende ægtefælle/samlever, har adgang til den nødvendige økonomi.

Skat
Ved ægtefæller kan det være relevant at få tilrettet forskudsopgørelsen ved Skat, så du betaler den rette skat og undgår at komme til at betale restskat.

Opsigelse, afmelding og lignende

Bolig
Såfremt du boede sammen med afdøde i en ejerbolig, er der normalt ikke noget, du aktivt skal foretage dig i første omgang. Det vil ske via Skifteretten. Er du i tvivl kan det dog være nyttigt at søge rådgivning ved en advokat.

Hvis afdøde boede alene i en ejerbolig vil det videre forløb om arvesituation, salg mv. blive afklaret via Skifteretten. Det vil være nyttigt at søge rådgivning ved en advokat. vi samarbejder med en lang række advokater så I er også meget velkommen til at spørge os til råds herom.

Boede du sammen med afdøde i lejebolig kan det være nødvendigt at få ændret lejers navn, såfremt det var afdøde, der stod anført som lejer. Du skal kontakte udlejeren herom.

Boede afdøde alene i lejebolig kan opsigelse ske via udlejer.

Forsikringer
Forsikringsselskaberne vil normalt automatisk få besked om dødsfaldet via Folkeregistret. Det kan dog alligevel være relevant at kontakte forsikringsselskaberne for evt. tilretning af navne eller vilkår.

Øvrige ting der evt. skal afmeldes, opsiges o.l.
Her er en række øvrige ting, som det evt. kan være relevant at afmelde:

– Forsyningsselskaber (el, vand og varme)
– Aviser, dagblade, ugeblade o.l.
– Rengøring, vinduespudser o.l.
– Abonnementer på telefon, internet , TV o.l. (licens afmeldes automatisk)
– Medlemsskaber af diverse foreninger, klubber o.l.
– Receptpligtig medicin returneres til apotek
– Besked om dødsfald til hjemmepleje
– Afmeld boligsikring ved kommunen
– Returnering af evt. hjælpemidler i hjemmet
– Online profiler på f.eks. Facebook, Twitter omdannes til mindesider eller slettes.

Ting der skal passes, ryddes op i o.l.
Her er en række praktiske ting, det kan være relevant at være opmærksomme på:

– Tøm køleskab, fryser og affald i afdødes hjem
– Vande blomsterne
– Tilpas varmeniveauet i boligen
– Jagttegn eller våben, kontakt da evt. politiet
– Abonnementer på snerydning, havearbejde, vinduespudsning o.l.
– Husdyr

Betaling af begravelsesudgifter

Nogle tror fejlagtigt, at Skifteretten betaler regninger i forbindelse med begravelse/bisættelse. Det er imidlertid ikke således, eftersom Skifteretten ikke sørger for betaling af regning, men udelukkende sørger for, at de bliver indregnet i boet, så vedkommende, der har stået for betaling af regningerne, kan blive godtgjort forud for fordeling af boet.

Det er bestilleren af begravelsen/bisættelsen, der hæfter for og er ansvarlig for betalingen af begravelsesudgifterne. Det gælder f.eks. udgifter til bedemanden, krematorium, kirkegård, mindehøjtideligheden mv.

Vi står altid klar til at svare på dine spørgsmål – kontakt os nu.