Vi hjælper med

Det første møde med bedemanden.

Når I kontakter os, aftaler vi et tidspunkt for en personlig samtale, der kan finde sted hos jer eller hos os, i vore rolige omgivelser.

Samtalen har til formål at få klarlagt og aftalt alt det praktiske omkring begravelsen/ bisættelsen – herunder personlige og individuelle ønsker.

Vi går det hele grundigt igennem, så der ikke er nogle tvivlsspørgsmål når vi er færdige.

Hvad I med fordel kan overveje inden mødet med bedemanden er:​

• Finde afdødes og evt. ægtefælles dåbs- og vielsesattester.
• Skal afdøde iklædes eget tøj og sengelinned?
• Skal afdøde have noget personligt med i kisten?
• Hvor og hvornår ønskes der højtidelighed?
• Er der særlige forhold der skal tages hensyn til?

Herefter tilbyder vi at udføre følgende opgaver:

• Fremskaffelse af personlige attester.
• Udfylde dødsanmeldelse og anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, folkeregister, skifteret, m.fl.
• Kontakte og lave aftale med præst, kordegn, graver m.fl.
• Kontakte fagforening, sygeforsikring, gruppelivsforsikring og livsforsikring.
• Hjemsøge begravelseshjælp samt evt. andre begravelsestilskud.
• Hjælp til udformning af dødsannonce og indrykning i aftalte aviser.
• Levering af kiste samt evt. ligklæder, iklædning og ilægning af afdøde i kisten.
• Udsyngnings ceremoni – som er en lille ceremoni, hvor de efterladte takker deres kære og ærer den afdøde ved at synge en salme, læse et vers, bede en bøn el.l.
• Bestilling af personlige salmehæfter, programmer o.l.
• Bestilling af sten eller tilføjelse af navn hos stenhugger
• Levering af -, og transport af urne til den aftalte kirkegård.
• Bestilling af kistepyntning, samt evt. kirkepyntning, kranse m.m.
• Bestilling af organist, kor, solist, trykte sange m.m.
• Bestilling af ligbærere
• Rustvognskørsel.
• Blomsterkørsel.
• Arrangere hjemtransport hvis afdøde skal jordfæstes i andet land.

I er altid velkommen til at ringe og få et råd eller en aftale, når det passer jer, uanset ugedag eller tidspunkt på dagen.