hasselsriis

Hos Hasselriis Begravelse tilbyder vi en række gratisbøger omkring det at miste, samt vejleder om bogserier som f.eks. beskriver ganske almindelige danskere som hver især har en historie at fortælle om det at miste. Se mere her.

hasselsriis
Der opstår altid en meget svær og fortvivlet situation, når en af dem vi holder af, – før eller senere – bliver taget fra os.Det kan derfor ofte være vanskeligt og uoverkommeligt at have overskud til alle de mange praktiske gøremål omkring begravelsen.– Hvad skal der ske..– Hvad med begravelseshøjtideligheden– Hvem dækker udgifterne o.s.v.Hos os lægger vi stor vægt på at hjælpe med en personlig engageret og fleksibel hjælp, så alt det praktiske klares og sådan at begravelsen bliver både stilfuld og en værdig smuk afslutning på livet..