hasselsriis

Svend Hasselriis købte Karup Begravelsesforretningen ved Eli Thomasen i Karup.